Oznamy

Zadĺženosť Slovákov

Každý tretí slovák je zadĺžený !

Podniky krachujú jeden za druhým, ľudia sú bez práce, nesplácajú úvery, kúpy-schopnosť obyvateľstva sa stráca, ale dane a odvody sa zvyšujú. V šáte je len 800 000 pracujúcich a k nim 500 000 úradníkov.

Ako dlho bude možné takýto stav udržať, keď z jedného pracujúceho žije 0,65 úradníka, a ďalších 5 ľudí ako sú dôchodcovia, nezamestnaní atď… človek nemusí byť matematik, aby si vedel zrátať, že situácia je neúnosná, že naša spoločnosť sa delí na chudobných a bohatých ľudí, pričom stredná vrstva sa úplne vytráca. Málokto si však uvedomuje, že pokiaľ sa vláda bude stavať k problému tak, že zvýši odvody, prípadne zavedie nové dane, a pod…položí tým na kolená práve tých 800 000 pracujúcich, jediných tvorcov HDP v tomto štáte. Pýtaje ta prečo? Odpoveďou je práve reťazová reakcia, ktorá nastáva v našej spoločnosti, keď podnik skrachuje, ľudia sú bez práce, nesplácajú úvery, nenakupujú…..a sme v kolotoči…

Polemizovať o tom ako dlho sa dá táto situácia udržať a aké bude mať následky nemá význam, ale ponúknuť, alebo poradiť ako z tohto kolotoča von pravdepodobne význam má.

Takmer každý človek má úver na dom, byt , auto , alebo si skrátka požičia na to, aby vôbec dokázal existovať. Mnohí využívajú pôžičky cez rôzne nebankové subjekty, ktorých je na Slovensku čím ďalej viac, ale málokto si uvedomuje prečo. Nárast týchto inštitúcií je priamo úmerný s nárastom chudobných ľudí na Slovensku, pretože presne z tejto skupiny obyvateľstva tieto žijú. Z ľudí, ktorí už možno nemajú na výber, ktorí si veľakrát idú požičať na to, aby vôbec prežili do ďalšieho mesiaca a preto sa zaviažu zaplatiť nehorázne úroky (momentálne skryté v poplatkoch za poskytnutie úveru) a vlastne na ďalší mesiac si idú požičať zas….a kolotoč sa môže začať. Systém je nastavený tak, aby nebankovka zarobila, aj keď väčšina dlžníkov , vôbec nie je schopná svoje záväzky splácať, ale tí čo splácajú zaplatia dostatočne veľa na to, aby sa pokryli straty z tých čo nesplácajú….a koniec koncov filozofia je jasná….“ nemáš na splátky?“….počkáme si pár rokov , veď sa hádam zamestnáš, niečo si kúpiš, možno auto….a zarobíme aj na úrokoch, aj exekútor zarobí….

Týmto samozrejme neobhajujem ľudí, ktorí fungujú na pôžičkách z nebankových subjektov, pretože je to ich voľba, ale pri svojej práci správcu konkurznej podstaty a advokáta viem, že osudy ľudí sú rôzne.

Hádam nemusím nijako obzvlášť vysvetľovať, že prognózy na zlepšenie situácie na trhu práce , ani v štáte celkovo nie sú

Preto ak chcete s touto situáciou bojovať , musíte každý sám za seba.

Žiť s dlhmi celý život sa nedá..pokiaľ sa človek dostane do neriešiteľnej sitúacie, kedy dlhy rastú je potrebné požiadať súd o vyhlásenie konkurzu a následné povolenia ODDLŽENIA. Problematika osobného bankrotu (konkurzu a oddlženia) je proces pomerne zložitý a preto je vhodné vyhľadať pomoc skúseného odborníka, ktorý sa tejto problematike venuje.

Vo svojej práci sa často krát stretávame s osudmi ľudí, ktorí sa dostali do zlej finančnej situácie zavinením niekoho iného, alebo následkom nešťastnej udalosti a pre svoju nevedomosť si nedokázali pomôcť, v takomto prípade situácie klientov individuálne posúdime a často krát poskytneme právne poradenstvo aj bezplatne.

ALE v mnohých prípadoch prichádzam aj na to, že ľudia si jednoducho nevedia spočítať, čo si môžu dovoliť, koľko si môžu požičať, a predovšetkým aký je pomer ich príjmov k výdavkom. Vtedy nestačí len podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale treba ich naučiť hospodáriť, aby sa po čase nedostali do rovnakej situácie.

Aj keď schopnosť hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami chýba evidentne aj ľuďom, ktorí rozhodujú o smerovaní a fungovaní nášho štátu.

______________________________________________________

Druhá” Oddlžovacia

Rád by som vám vysvetlil rozdiel medzi OSOBNÝ BANKROTOM alebo legálne povedané ODDLŽENÍM a “Správcovstvom dlhu”.

Možno už niektorí z Vás zaregistrovali, že rôzne subjekty na slovenskom trhu ponúkajú “Oddlženie“. Teda aspoň tak svoju službu nazývajú, ale v skutočnosti to nemá s oddlžením nič spoločné.

Oddlženie je zákonný názov procesu fungujúceho v zmysle ust. § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Tento proces sa v zahraničí nazýva aj osobný bankrot a tak sa tento termín zaužíval aj u nás na Slovensku. Fakt je v tom, že oddlženie je právna možnosť, zákonný proces, ktorý nastáva po zrušení konkurzu v prípade splnenia zákonných podmienok.

Z tohto dôvodu nie som veľmi nadšený keď obchodná spoločnosť, ktorá ponúka “Správcovstvo dlhu” deklaruje, že “oddlžuje”, a fakticky nikoho neoddlžuje,nakoľko na Slovensku oddlžuje len súd. Možno si myslíte, že ide len o slovnú hračku, ale zákon pozná iba jedno oddlženie a preto by spoločnosti, ktoré ho neposkytujú nemali tento termín vôbec používať. Podľa môjho názoru zavádzajú spotrebiteľov, ktorí si často myslia, že ich niekto oddlži.

Roziel medzi správcovstvo dlhu a osobný bankrotom je jednoduchý.

Pri Správcovste dlhu platíte reps. splácate určitú, väčšinou, dlhú dobu postupne všetky svoje záväzky. Či ich skutočne splatíte je v dnešnej dobe otázne takže sa kľudne môže stať, že po 3 rokoch platenia zistíte, že vlastne nič ste nesplatili a všetky vaše splátky išli na úroky a poplatky a istina sa ani nepohla, nakoľko Vám úroky stále rastú a z vašich splátok žije okrem veriteľa ešte, exekútor a tretí súbjekt, ktorí tie vaše splátky prerozdeľuje. Nemam nič proti tomuto západnému spôsobu “riešenia dlhov” akurát, len to, že to nie je riešenie. Splácať po malých splátkach viete aj sami a nepotrebujete k tomu niekoho kto bude vaše peniaze ďalej preposielať. V našich podmienkach je toto riešenie vhodné pre 0,1 % zadĺžených ľudí a tak je toto riešenie podľa môjho názoru len vyťahovanie peňazí z už aj tak hlbokého vrecka.

Pri osobnom bankrote v zásade neplatíte. Keď sa rozhodnete, že idete využiť možnosť zákonného oddlženia, tak jediné čo musíte zaplatiť je tzv. preddavok na konkurz vo výške 663,88 Eur, ktorý je odmenou súdom ustanoveného správcu, a mať majetok aspoň v hodnote 1659,70 Eur, ktorý zase patrí vašim veriteľom. Nie je to riešenie pre každého, nakoľko nie každý má takúto hotovosť na žačatie celého procesu. Ak sú ale splnené zákonné podmienky, tak po zrušení konkurzu nastupuje ODDLŽENIE. Navrhovateľovi je ustanovená skúšobná doba 3 rokov, počas ktorej musí odovzdať súdom určenú časť príjmov na úhradu časti dlhov. Ak sa mu toto počas 3 rokov každý rok podarí, súd ho vyhlási za oddlženého. Dlhy, ktoré neboli uspokojené z majetku (o ktorý navrhovateľ v konkurze prichádza) a zo splátok počas skúšobnej doby sa stávajú nevymáhateľné!

Výhodou osobného bnkrotu je aj to, že momentom vyhlásenia konkurzu saZASTAVUJÚ všetky exekúčné konania = žiadne ďalšie upomienky,telefonáty, exekúcie,ZASTAVUJE sa plynutie dôb = úroky už nikdy nenarastú a žiadny veriteľ Vás už nebude kontaktovať. Zastavujú sa aj akékoľvek zrážky zo mzdy zo stran exekútora alebo veriteľov. Jediná osoba, ktorá si môže robiť nárok na odstaviteľnú časť vášej mzdy/príjmu je súdom ustanovený správca.

V čom je teda rozdiel? V tom, že existujú len dve riešenia ako sa zbaviť dlhov.Platiť resp. splácať alebo využiť osobný bankrot a zbaviť sa dlhov natrvalo.

Rozhodnutie je na Vás.

Mgr. Pavel Škoda